Trang chủ Thông tin thị trường Đồng Nai định hướng thành lập thị xã Trảng Bom 2025

Đồng Nai định hướng thành lập thị xã Trảng Bom 2025

UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí để triển khai xây dựng, khắc phục, đảm bảo định hướng đến năm 2024-2025 cơ bản đạt tất cả các tiêu chí đô thị loại 3, hướng tới thành lập thị xã.

Kinh tế khởi sắc, thu ngân sách vượt 22,1%

Theo báo cáo của UBND huyện Trảng Bom, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước được hơn 1.093 tỉ đồng, đạt 143,69% so với dự toán tỉnh giao và tăng 22,13% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên 1.608 tỉ đồng, đạt 108,86% so dự toán tỉnh giao.

Về lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt hơn 143.000 tỉ đồng, tăng 10,76% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp đạt hơn 130.000 tỉ đồng, tăng 10,93%, chủ yếu tập trung ở khu công nghiệp Sông Mây, Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, Khu Công Nghiệp Hố Nai,…

Một góc khu công nghiệp Sông Mây – Trảng Bom

Giá trị các ngành thương mại – dịch vụ ước đạt trên 24.000 tỉ đồng (tăng 13,2% so cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 37.294,28 tỷ đồng (tăng 17,6%); giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 4.600 tỉ đồng (tăng 4,35%)…

Bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho rằng có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên những kết quả tích cực như trên. Ngoài các lợi thế về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kỹ thuật khá đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào… sự đồng thuận, chung tay góp sức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa huyện đã góp phần tạo nên sự phát triển của địa phương trong năm qua.

Trong năm 2023, huyện Trảng Bom tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế tiếp tục phục hồi, đầu tư phát triển, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh… Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Hướng tới thành lập thị xã Trảng Bom

Theo Nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023), qua đánh giá sơ bộ Trảng Bom đã đạt tiêu chí đô thị loại 3 với tổng số điểm 79,5/100 điểm (tối thiểu phải đạt 75/100 điểm). Toàn huyện cơ bản đã đạt được 51/63 tiêu chuẩn.

Nhằm hướng tới thành lập thị xã Trảng Bom, UBND huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí để triển khai xây dựng, khắc phục, đảm bảo định hướng đến năm 2024-2025 cơ bản đạt tất cả các tiêu chí đô thị loại IV.

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Trảng Bom đạt chuẩn thị xã vào năm 2025, bà Vũ Thị Minh Châu cho hay huyện đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quy hoạch; tạo quỹ đất để phát triển kinh tế – xã hội; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; huy động vốn đầu tư…

Trong đó, chủ động bám sát lộ trình triển khai thực hiện các dự án của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện; quy hoạch tạo quỹ đất lợi thế phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội gắn với việc từng bước hình thành các khu dân cư đô thị văn minh, hiện đại; sử dụng nguồn lực từ quỹ phát triển đất; ưu tiên đầu tư, đẩy mạnh triển khai cá

Ý kiến bình luận