Trang chủ Tin dự án Đồng Nai giữ vị trí tốp đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Nai giữ vị trí tốp đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến nay toàn quốc có hơn 6.000 xã đạt chuẩn NTM (NTM – chiếm hơn 73,6% trên tổng số xã)

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Xem thêm: Dự án khu đô thị công nghiệp Estella City Sông Mây, Đồng Nai – Chỉ 297 triệu nhận nền, lợi nhuận chắc chắn 20%/năm

Cả nước có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM; có 263 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.

Từ năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành mục tiêu NTM và tiếp tục dẫn đầu trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 21 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Nông thôn Đồng Nai đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các mặt như: kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển đồng bộ, kết nối giữa các trung tâm, hệ thống trường học cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế đạt chuẩn, môi trường sinh thái có bước cải thiện; đặc biệt diện mạo nông thôn đến sản xuất có bước phát triển rõ nét.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho biết khi các tỉnh khác đang xây dựng xã NTM là phần móng của ngôi nhà thì Đồng Nai đã thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu là xây dựng ngôi nhà.

Đồng thời, tỉnh cũng xác định các xã, huyện phải song song thực hiện 2 nhiệm vụ là vừa duy trì kết quả đạt chuẩn trong giai đoạn mới; vừa thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Có được kết quả ấn tượng trên là nhờ Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp đột phá. Trong đó có việc chọn huyện Xuân Lộc, địa phương khó khăn nhất tỉnh, làm mô hình điểm trong xây dựng huyện NTM và hiện tiếp tục phấn đấu về đích huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Đây là mô hình điểm để vừa phong phú về kinh nghiệm, vừa tạo động lực mạnh mẽ trong thúc đẩy phong trào của cả tỉnh.

Đồng Nai cũng đã đúc kết được nhiều bài học quý trong quá trình triển khai chương trình. Trong đó, bài học quan trọng đầu tiên là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phải chủ động, quyết tâm, quyết liệt và chọn đúng bước đi, giải pháp phù hợp.

Sau đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để thực sự khích lệ được người dân chung tay, đóng góp, vận động xây dựng NTM.

Chia sẻ kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM từ nay đến cuối năm, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Tiến Sỹ cho biết về mục tiêu phấn đấu huyện Xuân Lộc hoàn thành NTM nâng cao vào năm 2023, đến nay cơ bản đạt 36/36 chỉ tiêu huyện NTM, đạt 38/38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao.

Xem thêm: Dự án khu đô thị công nghiệp Estella City Sông Mây, Đồng Nai – Chỉ 297 triệu nhận nền, lợi nhuận chắc chắn 20%/năm

Ý kiến bình luận