Trang chủ Tin dự án Đất không có giấy tờ trước 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ

Đất không có giấy tờ trước 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không có tranh chấp và không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2024 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm: 5F Orianna (Phương Trường An 6) – Khu đô thị bậc nhất Bình Dương thanh toán chỉ 281 triệu ký công chứng

Vào sáng ngày 18/1, với đa số đại biểu tán thành, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với rất nhiều nội dung mới.

Và luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024. Cùng với đó là nhiều quy định chuyển tiếp ở trong luật.

Trong đó thì nổi bật có quy định chi tiết các trường hợp gia đình, cá nhân sử dụng đất. Và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng là khác nhau.

Đất không có giấy tờ trước 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ

Cũng theo đó thì các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không giấy tờ được chia thành ba trường hợp.

Đầu tiên là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Thứ hai là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 thì nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Thứ ba là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 thì nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Đối với các trường hợp trên, các quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện khác nhau.

Ngoài ra, Luật cũng quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định ở khoản 1 Điều 118 của Luật này đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1/7/2024 mà không có các giấy tờ quy định, có đăng ký thường trú ở địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tuy nhiên không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Xem thêm: 5F Orianna (Phương Trường An 6) – Khu đô thị bậc nhất Bình Dương thanh toán chỉ 281 triệu ký công chứng

Ý kiến bình luận