Trang chủ Tin dự án Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hướng tới phát triển bền vững

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hướng tới phát triển bền vững

Mới đây, đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh Đồng Nai đã báo cáo phương án trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là: Phát triển nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Hướng Đồng Nai phát triển bền vững là mục tiêu của Liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm: Dự án khu đô thị công nghiệp Estella City Sông Mây, Đồng Nai – Đảm bảo lợi nhuận đầu tư 20%

Theo đơn vị tư vấn, mục tiêu tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp 2,8-3%; năm 2030 tỷ trọng ngành chiếm 6%, phát triển 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 8 vùng nông nghiệp hữu cơ. Giải pháp đưa ra là tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, chế biến.

Cần đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt nhằm chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, được đặt mục tiêu là đảm bảo cấp, thoát nước, phục vụ sinh hoạt của nhân dân, sản xuất công nông nghiệp; nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong phương án bảo vệ môi trường, đơn vị tư vấn đưa ra 4 vùng bảo vệ nghiêm ngặt, trọng tâm vùng sông Đồng Nai; 5 vùng hạn chế phát thải, giải pháp là tăng cường công tác vảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững từng lĩnh vực, ngành nghề. Đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cần giữ nguyên diện tích rừng, khai thác bền vững các giá trị.

Thành viên Hội đồng Quy hoạch gồm Sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện phương án.

Dự kiến ngày 02/11, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và đơn vị tư vấn sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồ án quy hoạch, sau đó trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, góp ý. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, cập nhật, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trình hồ sơ đồ án lên hội đồng thẩm định quốc gia. Khi được thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Trước đó, tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ có 30 đô thị. Trong đó, thành phố Biên Hòa sẽ là đô thị loại 1 – thành phố trực thuộc Trung ương. Hai đô thị loại 2 gồm thành phố Long Khánh (trước năm 2025) và toàn bộ huyện Nhơn Trạch sẽ định hướng lên thành phố trước năm 2030.

Hai đô thị loại 3 gồm toàn bộ huyện Long Thành được định hướng lên thành phố trước năm 2030 và huyện Trảng Bom được định hướng lên thị xã trước năm 2030.

Sáu đô thị loại 4 gồm được xây dựng trên cơ sở các thị trấn hiện hữu gồm: Dầu Giây, Vĩnh Cửu, Vĩnh An, Long Giao, Gia Ray và Định Quán.

Ngoài ra sẽ còn có 19 đô thị loại 5 phân bổ trên địa bàn nhiều huyện: Thống Nhất (có 4 đô thị gồm Hưng Lộc, Quang Trung, Lộ 25 và Xuân Thiện); Định Quán (có 2 đô thị La Ngà và Phú Túc); Tân Phú (có 1 đô thị Phú Lâm); Cẩm Mỹ (có 3 đô thị Bảo Bình, Sông Nhạn, Sông Ray); Xuân Lộc (có 3 đô thị Xuân Định, Xuân Thọ, Xuân Hưng); Vĩnh Cửu (có 6 đô thị Phủ Lý, Thạnh Phú, Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân).

Xem thêm: Dự án khu đô thị công nghiệp Estella City Sông Mây, Đồng Nai – Đảm bảo lợi nhuận đầu tư 20%

Ý kiến bình luận