Trang chủ Tin dự án Bình Dương vượt khó, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Bình Dương vượt khó, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Năm 2023, còn nhiều doanh nghiệp Bình Dương bị cắt giảm đơn hàng phải thu hẹp quy mô nên Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 6,5% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ USD, giảm 7%…

Doanh nghiệp Bình Dương vẫn gặp khó khăn trong năm 2023

Chiều ngày 15-11, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã chủ trì Phiên họp lần thứ 48 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2023 diễn ra trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và cơ hội. UBND tỉnh sớm dự báo, nhận định tình hình, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng thời bám sát thực tiễn, thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của người dân, doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Xem thêm: Dự án khu đô thị 5F Apollo Bến Cát, VSIP II chỉ 480 triệu nhận nền

Tình hình kinh tế – xã hội của Bình Dương từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý. Kết quả có 23/35 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu xã hội, môi trường và đô thị thông minh.

Tổng sản phẩm của Bình Dương (GRDP) ước tăng 6% (kế hoạch tăng 8,5 – 8,7%); GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng (kế hoạch 177,1 triệu đồng); cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng 66,17% – 23,83% – 2,62% – 7,38%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 305.119 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

So với năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11% (thực hiện 164.300 tỷ đồng). Đầu tư công đạt giá trị giải cao hơn khoảng 8.500 tỷ đồng so với cùng kỳ; dự kiến giải ngân cả năm 2023 đạt 95% kế hoạch.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp Bình Dương bị cắt giảm đơn hàng phải thu hẹp quy mô nên Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước chỉ tăng 6,5% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với năm 2022 (kế hoạch tăng 9-10%); kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 7% (kế hoạch tăng 9-10%).

Cùng với các chỉ tiêu kinh tế, Đề án thành phố thông minh, Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương được ICF vinh danh tiêu biểu năm 2023 (TOP 1 ICF 2023). Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết, chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2024, UBND tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công – tư phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị – dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. UBND tỉnh xác định 36 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, trong đó, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8-8,3% so với năm 2023.

Phiên họp cũng đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023: Báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách, tình hình đầu tư công năm 2023; Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc TX.Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; chính sách hỗ trợ các Tổ công nghệ số cộng đồng…

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, điểm sáng của địa phương năm 2023 là tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến cao hơn bình quân cả nước; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11%, đứng thứ 3 cả nước; thu hút đầu tư đạt mục tiêu đề ra; đầu tư công có chuyển biến tích cực, các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, trong đó chú trọng triển khai công tác đầu tư công các công trình trọng điểm, hoàn thiện các đề án lớn như Đề án nhà ở xã hội, phát triển ngành Y tế. Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; các địa phương tổ chức gặp gỡ, lắng nghe phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn.

Xem thêm: Dự án khu đô thị 5F Apollo Bến Cát, VSIP II chỉ 480 triệu nhận nền

Ý kiến bình luận