Trang chủ Tin dự án Bình Dương “hút” dòng vốn đầu tư nội

Bình Dương “hút” dòng vốn đầu tư nội

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2023, đã có 3.411 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng vốn đăng ký gần 27.000 tỷ đồng.

Phiên họp UBND tỉnh Bình Dương lần thứ 41 ngày 4/8 vừa qua nhận định, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2023 có sự chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu tăng so với tháng trước, hoạt động bán lẻ diễn ra sôi nổi.

Công nghiệp chế tạo, chế biến tiếp tục tăng trưởng

Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước tăng 17,6% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 18,7% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 3,01% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế tạo, chế biến tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng ước đạt 174.820,2 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 35.780 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán HĐND tỉnh.

Tỉnh Bình Dương thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong nước.

Thu hút đầu tư trong nước tăng cao

Đáng chú ý, thu hút đầu tư trong nước vào tỉnh Bình Dương thời gian qua tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023, tỉnh đã thu hút được 285 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 13,1% so với cùng kỳ, với tổng số vốn là 2.109,7 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ và 70 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, giảm 4,1% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh là 8.988 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2023, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 3.411 doanh nghiệp, giảm 10,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 26.940,7 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp điều chỉnh vốn là 1.012 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với cùng kỳ, với tổng vốn là 28.293,2 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 185 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 689 doanh nghiệp, giảm 19,2% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đăng ký giải thể 366 doanh nghiệp, tăng 52,5% so với cùng kỳ. Lũy kế đến ngày 15/7/2023, toàn tỉnh có 62.848 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số 683.060,8 tỷ đồng.

Song song đó, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 15/7/2023, tỉnh đã thu hút 33,6 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 197,6% so với cùng kỳ. Trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới có 16 dự án, tăng 77,8%, với tổng số vốn đăng ký là 26,7 triệu USD, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ và 03 dự án điều chỉnh vốn, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký điều chỉnh là 6,5 triệu USD, số dự án góp vốn mua cổ phần 4 dự án với tổng vốn đăng ký tăng là 0,5 triệu USD.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/7/2023, tỉnh đã thu hút 976,9 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm 61,4% so với cùng kỳ. Trong đó số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 53 dự án, tăng 35,9% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 370 triệu USD, giảm 79,4% và 22 dự án điều chỉnh vốn, tăng 69,2%, với tổng vốn điều chỉnh là 61,5 triệu USD, tăng gấp 3,6 lần; số dự án góp vốn, mua cổ phần 71 dự án, giảm 29,7%, với tổng vốn 545,4 triệu USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu 7 tháng giảm (trong đó xuất khẩu giảm 16,5%, nhập khẩu giảm 13,8% so với cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch (tính đến ngày 02/8/2023 giải ngân 7.193 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch HĐND tỉnh giao và đạt 59% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao)…

Phiên họp UBND tỉnh Bình Dương lần thứ 41 cũng xem xét một số nội dung như: Tình hình triển khai dự án cảng sông An Tây; dự thảo Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phê duyệt thiết kế điển hình, thiết kế mẫu đối với nhà ở công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả rà soát nội dung quy định tại khoản 2 Điều 23 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/20223 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, kinh tế – xã hội của tỉnh đang có những dấu hiệu tích cực, độ âm xuất, nhập khẩu đang giảm dần; số liệu về tài chính, thuế, đặc biệt là thu hút đầu tư trong nước khá tốt; thu hút đầu tư nước ngoài khả quan với việc hoàn thiện Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III để đón các nhà đầu tư. Đây là những dư địa lớn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong những tháng còn lại của năm 2023.

“Các Sở, ngành tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu.

Ý kiến bình luận